DOGA CARS / Rady pre motoristov / Typy a ceny diaľničných známok


Typy a ceny diaľničných známok

Diaľničné známky na Slovensku už majú elektronickú podobu a teda si nemusíte nič lepiť na čelné sklo. Preto je podstatné pri nákupe dôrazne skontrolovať evidenčné číslo, ktoré zadávate.

Slovenské diaľničné známky

  • diaľničná známka s ročnou platnosťou, platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka (príp. odo dňa úhrady) do 31. januára ďalšieho kalendárneho roka – 60 €
  • diaľničná známka s 365 dňovou platnosťou, platná odo dňa kúpy (vrátane) – 60 €
  • diaľničná známka s 30 dňovou platnosťou, platná odo dňa kúpy (vrátane) – 17 €
  • diaľničná známka s 10 dňovou platnosťou, platná odo dňa kúpy (vrátane) – 12 €

Jazdné súpravy nad 3,5 t

Ceny sú platné pre dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdnú súpravu do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich s najviac ôsmImi sedadlami okrem sedadla vodiča) bez ohľadu na jeho najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť.

V prípade, že jazdná súprava (vozidlo + pripojené vozidlo) tvorená vozidlom kategórie M1 a N1 a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2 prekračuje hmotnosť 3,5 t musíte zakúpiť diaľničnú známku aj pre motorové vozidlo, aj pre pripojené vozidlo.

Podobné články